Krijg ik belastinggeld terug? De compensatie voor de belasting over box 3 uitgelegd

17 jun. 2024

5 min

Begin juni (2024) heeft de Hoge Raad een belangrijke beslissing genomen: de Belastingdienst moet belastingbetalers compenseren die benadeeld zijn door de belastingheffing in box 3. Dit roept natuurlijk veel vragen op. Over wie gaat dit precies, en wanneer zou je dan actie moeten ondernemen? Equip zet het even voor je op een rijtje!

Wie krijgen geld terug van de Belastingdienst?

In simpele taal: box 3 is de categorie binnen het Nederlandse belastingstelsel waarin het vermogen wordt belast (vanaf een bepaald bedrag; in 2023 was dit bijvoorbeeld vanaf €57.000 zonder fiscale partner of €114.000 met fiscale partner). Dit gaat om spaargeld, beleggingen en ander vermogen (denk aan bijvoorbeeld een vakantiehuisje). De belasting wordt hier gebaseerd op een verondersteld rendement, oftewel een geschat rendement dat je zou behalen op je vermogen.

De Hoge Raad heeft bepaald dat de belasting die mensen over hun vermogen betalen gebaseerd moet zijn op het werkelijke rendement, niet op een geschat bedrag. Momenteel wordt er namelijk een schatting gemaakt voor alle beleggers, ongeacht hun risicoprofiel. Dit betekent dat zowel risicovolle beleggers als degenen die voorzichtiger beleggen, in bijvoorbeeld staatsobligaties, hetzelfde vaste percentage aan belasting betalen. Hierdoor kunnen er grote verschillen ontstaan in de werkelijke behaalde winst van verschillende beleggers.

Wat moet je doen om geld terug te krijgen?

Als je belasting hebt betaald over een geschat rendement dat hoger was dan je daadwerkelijke rendement, heb je recht op compensatie. Dit geldt voor alle belastingaanslagen vanaf 2017 die nog niet definitief zijn vastgesteld. Een definitieve aanslag is de uiteindelijke berekening van hoeveel belasting je moet betalen of terugkrijgt, nadat alle gegevens en eventuele bezwaren zijn verwerkt. Vanaf 2021 heeft de Belastingdienst in principe geen definitieve aanslagen meer opgelegd voor box 3, wat betekent dat veel aanslagen nog openstaan voor correctie of bezwaar.

Om te bepalen of dit voor jou van toepassing is, moet je je belastingaanslagen en werkelijke rendementen vergelijken. Bijvoorbeeld, in 2022 daalde de beurs flink. Als jij geld had belegd in 2022, dan is de kans groot dat je werkelijke winst lager was dan het veronderstelde rendement waarover je belasting hebt betaald. Het kan dus zijn dat je geld terug moet krijgen hiervoor!

Wanneer moet je actie ondernemen?

Iedereen die in aanmerking komt voor compensatie kan deze aanvragen, maar het is belangrijk dat je zelf kunt aantonen dat je er recht op hebt. Dit betekent dat je bankafschriften en andere relevante documenten moet bewaren om te bewijzen dat het rendement op jouw vermogen lager was dan het geschatte rendement waarvoor je belasting hebt betaald. De Belastingdienst zal belastingplichtigen, voor wie de uitspraak van toepassing is, hierover informeren per brief. Dit kan alleen wel duren tot na 2027, dus het is verstandig om de komende jaren dit goed in de gaten te houden, én de documenten dus op een handige plek te bewaren!

Als je denkt dat dit voor jou geldt, zorg er dan voor dat je goed voorbereid bent en dit helemaal hebt uitgezocht. Het is altijd verstandig om te overleggen met een financieel expert. Zij kunnen jou helpen uitzoeken of jij recht hebt op compensatie, en hoeveel.

Alles duidelijk, of nog niet?

Met deze uitleg hopen we dat je een duidelijk beeld hebt van de recente ontwikkelingen rondom box 3 belasting en hoe je kunt nagaan of je recht hebt op compensatie. Heb jij nou nog vragen hierover, of zou jij je persoonlijke situatie willen bespreken met een financieel planner van Equip? Neem dan contact met ons op, dan kunnen wij jou helpen om jouw werkgever te informeren over onze services.

Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands

Ontdek hoe Equip jouw medewerkers financiele rust laat ervaren

Gemaakt voor iedereen

Geef jouw medewerkers financiële zekerheid

Geef jouw medewerkers financiële zekerheid

Stadhouderskade 157-2, 1074 BC Amsterdam
KVK registration number: 86747606

Stadhouderskade 157-2, 1074 BC Amsterdam
KVK registration number: 86747606

© 2023 Equip Financial Technology B.V.

© 2023 Equip Financial Technology B.V.